Retten til privatliv

Version2 rapporterer, at en

Amerikansk dommer kræver NSA-overvågning stoppet og data slettet

Overvågningen er dømt i strid med det fjerde tillæg til den amerikanske forfatning. På wikipedia kan man læse at denne bl.a. omhandler individets ret til privatliv, der anføres som en menneskeret ifølge artikel 12 af FN’S VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE (1948):

Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.